Porady dla planujących karierę zawodową - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Nagłówek

Porady dla planujących karierę zawodową

Najczęściej zadawane pytania

Jak przygotować się i jak wypełniać testy osobowościowe pojawiające się podczas rekrutacji? Starajmy się odpowiadać szczerze, nie przekazywać nieprawdziwych informacji, bo kłamstwo ma „krótkie nogi". Testy osobowościowe zawierają tzw. skalę kłamstwa, a  odpowiedzi nieprawdziwe są widoczne dla psychologa interpretującego...

Zarządzanie emocjami w procesie poszukiwania pracy

Emocje są nieodzowną częścią funkcjonowania każdego człowieka nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Sfera emocji od zawsze była tym, co najbardziej fascynowało nas w sztuce, literaturze, a także w życiu otaczających nas ludzi i wreszcie w nas samych   Emocje bywają często silne, gwałtowne i trudne do...

Alternatywą Targi Pracy, Giełdy Pracy, Dni Kariery…

Sposobów poszukiwania pracy jest wiele. Można szukać pracy poprzez osobiste składanie dokumentów aplikacyjnych u pracodawców,  przeglądanie ofert pracy w Internecie czy prasie, korzystając z pomocy rodziny, znajomych, przyjaciół, urzędów pracy, agencji zatrudnienia. Poszukującymi są nie tylko osoby, które chciałyby...

Jak szukać pracy aby jej NIE znaleźć?

Wiele jest dróg, które NIE prowadzą do celu jakim jest znalezienie pracy. Jedną z nich jest pozostanie w domu przed monitorem komputera i surfowanie po stronach z pracą na chybił trafił. Pozostawanie w przekonaniu, że każdy nadaje się do jakiejkolwiek pracy jest pułapką, w którą wchodzimy z trzech powodów: - po pierwsze...

Jak zarządzać czasem szukając pracy

„Czas jest jak wiatr: dobrze wykorzystany doprowadzi nas do każdego celu" ( Lothar J. Seiwert) Poszukiwanie zatrudnienia, to ciężka można by powiedzieć pełnoetatowa praca, dlatego warto do tego zajęcia poszukać sojuszników czyli m.in. poznać sprawdzone zasady i techniki w kierowaniu samym sobą i swoim otoczeniem, aby...

Assessment Center – jedna z metod wykorzystywanych w procesie rekrutacji

Assessment Center (AC) – w języku polskim nazywane Centrum Oceny, Ośrodkiem  Oceny lub Oceną Zintegrowaną  jest zbiorem metod wykorzystywanych w procesie rekrutacji, selekcji (zewnętrznej i wewnętrznej) oraz rozwoju i doskonalenia kadr. AC ma na celu zbadanie kompetencji wyselekcjonowanej grupy  kandydatów do...

Jak radzić sobie ze stresem w sytuacji poszukiwania pracy?

Sytuacja poszukiwania pracy, przez wiele osób opisywana jest jako jeden z najtrudniejszych momentów w życiu. Fakt ten wiąże się nie tylko ze stresem towarzyszącym rozmowom kwalifikacyjnym, ale również z utrzymującym się obniżonym samopoczuciem, zwłaszcza kiedy proces poszukiwania pracy znacznie się przedłuża. W tych...

Kariera zawodowa - modele i wymiary

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu; kariera zawodowa przypomina rzekę; nim dopłynie do morza, musi pokonać wiele przeszkód. Każdy powinien zatem obrać taką drogę, która mu najbardziej odpowiada. Trzeba też liczyć się z ryzykiem popełnienia błędu. Gernont Langes - Swarovski Kariera to popularne pojęcie ostatnich lat....

Czy osoba bezrobotna może być wolontariuszem?

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należałoby zastanowić się nad definicją słowa wolontariusz oraz kwestiami uregulowań jakie związane są wolontariatem w Polsce. Każdy z nas ma własne skojarzenia ze słowem wolontariat - często jest to zapamiętany obraz zbiórki żywności, ubrań i środków czystości dla osób biednych,...

Praca tymczasowa, co to jest i jak z niej korzystać?

Większość osób, niezależnie od wieku i doświadczenia, która zakończyła okres edukacji, prędzej czy później staje przed koniecznością, czy też chęcią podjęcia zatrudnienia lub zmiany miejsca pracy. Rozpoczyna się, więc etap poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Wysyłamy, więc swoje dokumenty aplikacyjne, pytamy...

Referencje - dodatek do CV czy cenne rekomendacje?

Referencje jako element procesu rekrutacji coraz częściej wywołują dyskusje i budzą wątpliwości. Osoby poszukujące zatrudnienia, starające się o dane stanowisko zastanawiają się jakie znaczenie mają referencje w wyborze kandydata, czy są obowiązkowe i jaka powinna być ich forma. W Stanach Zjednoczonych wystawianie...

Stres podczas rozmowy z pracodawcą

Niewątpliwie znaczna większość osób poszukujących pracy potwierdzi, ze rozmowa kwalifikacyjna jest dla nich źródłem  silnego stresu i  nawet najbardziej doświadczeni kandydaci, przed spotkaniem z pracodawcą, odczuwają tremę i zdenerwowanie. Można zatem powiedzieć, iż jest to problem dość powszechny i osoby...

Networking - jedna z metod poszukiwania pracy

Ciągłe zmiany na rynku pracy, będące również skutkiem kryzysu gospodarczego, negatywnie wpływają na  stabilność zatrudnienia, a także na proces poszukiwania pracy. Do najchętniej używanych obecnie metod poszukiwania pracy można zaliczyć śledzenie ofert pracy w internecie, ogłoszeń prasowych, ogłoszeń w urzędach pracy...

Wizerunek w Internecie

Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, jak ogromne znaczenie przy poszukiwaniu pracy odgrywa Internet. Gdy chcemy dotrzeć do interesującej nas oferty pracy, chętnie i często zaglądamy do wyszukiwarek, czy portali zamieszczających informacje o naborze na konkretne stanowisko. Możemy też przesłać swoją aplikację do firmy,...

Kreowanie wizerunku zawodowego - wybrane aspekty

Jak Cię widzą, tak Cię piszą - Słowa te znajdują odzwierciedlenie zarówno w życiu codziennym, jak i w życiu zawodowym. Ocena osoby dokonywana na podstawie jej wyglądu zewnętrznego, zachowania czy sposobu bycia, stanowi istotny aspekt codziennych kontaktów społecznych. Nie bez znaczenia jest także rola tzw. pierwszego...

Co powinieneś wiedzieć, żeby efektywniej szukać pracy? - czyli 9 etapów działania z "głową na karku".

Powszechnie wiadomo, że poszukiwanie pracy jest procesem i jak każdy proces wymaga umiejętności planowania oraz podejścia etapowego. Ważne, by było to działanie świadome, celowe i konsekwentne. W tym celu warto do wyzwania, jakie stanowi znalezienie zatrudnienia podejść w sposób kompleksowy (etapowy), rozpoczynając od pytań...

Błędy popełniane podczas rozmów kwalifikacyjnych

Nie każda aplikacja wysłana na wybrane stanowisko, zakończy się zatrudnieniem. Osobę, która znalazła ofertę pracy, przygotowała świetne CV i interesujący list motywacyjny, czekają kolejne etapy rekrutacji. Jednym z nich jest bezpośrednia rozmowa z pracodawcą, czy rekrutującą w jego imieniu osobą. Jak to zrobić by popełnić...

Testy w procesie rekrutacji i selekcji - co warto wiedzieć ?

Osoby poszukujące pracy mogą spotkać się z różnymi technikami i metodami weryfikacji stosowanymi przez pracodawców w procesie rekrutacji. Obecnie jedną z powszechniej wykorzystywanych metod oceny kandydatów są testy. Z punktu widzenia pracodawcy testy to dodatkowe źródło wiedzy o kandydacie - obok cv, listu motywacyjnego...

Samopoznanie - klucz do świadomego planowania kariery zawodowej

Sentencję "Poznaj samego siebie" umieszczono, zapewne nieprzypadkowo, na ścianie świątyni w Delfach można, więc przyjąć, że samopoznanie już dla Starożytnych było zadaniem godnym uwagi i starań. We wszystkich kulturach, religiach i doktrynach filozoficznych pojawia się ten przekaz i w każdej z nich jest nieco inaczej...

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych jako skuteczne narzędzie, stosowane przez doradców zawodowych do oceny predyspozycji zawodowych

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych ma na celu pomóc osobom poszukującym pracy lub bezrobotnym w poznaniu własnych zainteresowań, predyspozycji, umiejętności zawodowych jak również potencjalnych możliwości rozwoju. Test stosowany jest przez doradców zawodowych podczas udzielanych porad zawodowych...

Szukając zatrudnienia... Jak przygotować dokumenty aplikacyjne: Curriculum Vitae, list motywacyjny?

Dokumenty aplikacyjne ŻYCIORYS ZAWODOWY i LIST MOTYWACYJNY stanowią ważne ogniwo w procesie poszukiwania pracy. Sposób, w jaki przedstawimy własną osobę poprzez życiorys czy list motywacyjny może skutkować zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną bądź skazywać nas na ciągłe niepowodzenia. Od tego, jak...

Czy masz potencjał przedsiębiorcy?

Utworzenie przedsiębiorstwa jest dla wielu osób szansą uniknięcia frustracji poszukiwania pracy najemnej oraz próbą podjęcia życiowego wyzwania. Postawa przedsiębiorcza i proces przedsiębiorczości przenikają się wzajemnie, co wyraża się w dążności ludzi do działania, poszukiwania nowych rozwiązań, wprowadzania zmian oraz...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę