Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Podpisano wytyczne dla projektów powiatowych urzędów pracy

30 stycznia 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podpisano „Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów...

Znowelizowana wersja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy szansą dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy ponoszą straty w związku z sytuacją międzynarodową, embargiem na polskie produkty i usługi mogą starać się o finansowe wsparcie. Przewiduje to...

Śląskie podpisało porozumienie w sprawie realizacji PO WER

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Grzegorz Sikorski podpisał w styczniu porozumienie dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

Kolejne spotkanie Roboczego Zespołu Konsultacyjnego ds. instrumentów i form pomocy

28 stycznia br. w siedzibie tutejszego Urzędu odbyło się kolejne spotkanie Roboczego Zespołu Konsultacyjnego ds. instrumentów i form pomocy złożonego z przedstawicieli...

Aktualizacja danych instytucji szkoleniowych - 2015 rok

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia MGiP z dnia 27.10.2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych z późniejszymi zmianami  instytucja szkoleniowa wpisana do...

Nowa strona internetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uruchomiło nową stronę internetową http://www.power.gov.pl/ . Nowa witryna prezentuje informacje o Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja...

Sytuacja młodzieży na rynku pracy

22 stycznia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji młodzieży na rynku pracy, szczególnie tej określanej jako NEET  (nie...

WUP w Katowicach jest gotów do pomocy osobom zwalnianym z kopalni

Śląskie publiczne służby zatrudnienia są przygotowane na wsparcie pracowników kopalń przeznaczonych do restrukturyzacji. Z inicjatywy WUP w Katowicach, 21 stycznia spotkał się...

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w sprawie sytuacji w górnictwie

15 stycznia 2015 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego odbyło specjalne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które poświęcone było sytuacji w górnictwie....

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok

Kierując się zapisami zawartymi w Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017 ( projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), a także uwzględniając...

Wyświetlanie 341 - 350 z 422 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Więcej aktualności

Wyświetlanie 1 - 20 z 422 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę