Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Guide my W@y

W dniach 18-22 sierpnia br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbyła się wizyta przygotowawcza koordynatorki projektu „Guide my W@y" Pani Aleksandry Eleny Iuga....

Urząd pracy pomoże 250 bezrobotnym pracownikom oświaty

250 bez­ro­bot­nych pra­cow­ni­ków oświa­ty z woj. ślą­skie­go, w tym m.in. na­uczy­cie­li, pra­cow­ni­ków przed­szko­li otrzy­ma wspar­cie z Wo­je­wódz­kie­go Urzę­du Pracy...

WUP Katowice zaprasza do lektury! Poznaj historie uczestników projektów PO KL

Polecamy Państwa uwadze publikację „Twój Potencjał Kluczem do sukcesu". To bogate źródło wiedzy na temat projektów realizowanych w ramach działań Programu Operacyjnego...

Spotkanie Partnerów Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie partnerów Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy. Głównym tematem spotkania było funkcjonowanie...

Spotkanie Roboczego Zespołu Konsultacyjnego ds. Nowych Form Pomocy

W dniu 7 sierpnia 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Roboczego Zespołu Konsultacyjnego ds. Nowych Form Pomocy.   W...

Ważna informacja dla osób, które chcą odwiedzić WUP 6 sierpnia br.

6 sierpnia 2014 roku przez centrum Katowic przebiegać będzie trasa wyścigu Tour de Pologne. W związku z powyższym, na obszarze miasta spodziewać można się utrudnień...

„Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” – projekt systemowy WUP Katowice

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wychodząc naprzeciw tendencjom zachodzącym w oświacie przygotował projekt systemowy dla nauczycieli, którzy w ramach restrukturyzacji...

Nowy numer biuletynu "Rynek Pracy"

Przewodnim tematem drugiego w bieżącym roku numeru „Rynku Pracy" – biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach jest dualny system kształcenia zawodowego. Oprócz...

Propozycja praktyk zawodowych z francuskiego Saint – Étienne.

Ośrodek kształcenia dualnego – CFAI z Saint –Étienne złożył za pośrednictwem  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach ofertę daleko idącej współpracy w ramach kształcenia...

WUP monitoruje sytuację w ISD Huta Częstochowa

Odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli częstochowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, dotyczące sytuacji pracowników restrukturyzowanego zakładu pracy...

Wyświetlanie 341 - 350 z 383 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Więcej aktualności

Wyświetlanie 1 - 20 z 383 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę