Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik pojazdów samochodowych
Kod: 311513
Liczba odwiedzin: 4355
Synteza: Zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • przeprowadzanie diagnostyki i naprawianie silników, zespołów i układów mechanicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych
  w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych;
 • wykonywanie prac demontażowo-montażowych silników, zespołów i układów pojazdów samochodowych;
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych, w tym silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia itp.;
 • kontrolowanie jakości wykonanych prac poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń i oprogramowania diagnostycznego;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw pojazdów samochodowych;
 • wykonywanie przeglądów pojazdów samochodowych w stacjach obsługi
  i kontroli pojazdów;
 • zapewnianie doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji, konserwacji
  i naprawiania pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie likwidacji pojazdów samochodowych zgodnie z przepisami ochrony środowiska;
 • organizowanie i prowadzenie sprzedaży pojazdów samochodowych, części oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisowania i naprawy pojazdów samochodowych;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę