Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 36.937,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

4,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lipca 2022 r.
stopa bezrobocia

Partnerstwo strategiczne „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat (Program Erasmus+) Numer projektu 2016-1-PL01-KA204-026166 Czas trwania: 01.10.2016-31.03.2018   Strona internetowa projektu Kontekst projektu Niski wskaźnik dzietności oraz wzrost oczekiwanej długości życia...

„Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym" to projekt realizowany w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wzrost jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników w ramach cyklu szkoleń...

„Kierunek przedsiębiorczość" to projekt realizowany w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z województwa śląskiego (w tym min. 698 kobiet) poprzez udzielenie wsparcia aktywizującego podjęcie działalności gospodarczej. Więcej...

„Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości"  to projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, celem głównym jest dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności 250 pracowników instytucji sektora oświaty (ISO), którzy zostali zwolnieni po...

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę