Rynek pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Silver Grow - career guidance and digital education for senior workers in enterprises Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, edycja 2022 – Partnerstwa na rzecz współpracy w kształceniu i szkoleniach zawodowych, Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji. KA220-VET - Cooperation partnerships in...

Partnerstwo strategiczne „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat (Program Erasmus+) Numer projektu 2016-1-PL01-KA204-026166 Czas trwania: 01.10.2016-31.03.2018   Strona internetowa projektu Kontekst projektu Niski wskaźnik dzietności oraz wzrost oczekiwanej długości życia...

„Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym" to projekt realizowany w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wzrost jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników w ramach cyklu szkoleń...

„Kierunek przedsiębiorczość" to projekt realizowany w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z województwa śląskiego (w tym min. 698 kobiet) poprzez udzielenie wsparcia aktywizującego podjęcie działalności gospodarczej. Więcej...

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę