Planowanie kariery - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Planowanie kariery

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc do urzędu. Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego. W ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu prowadzą również grupowe spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy. Celem działalności CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ jest udzielanie profesjonalnej, kompleksowej pomocy i wsparcia, w rozwiązywaniu problemów i przezwyciężaniu trudności dotyczących życia zawodowego, wspieranie mobilności pracowników na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz działalność metodyczno-szkoleniowa w zakresie usług rynku pracy.

PAMIĘTAJ! Poradnictwo zawodowe w centrach informacji i planowania kariery zawodowej jest realizowane dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie

PORADY DLA PLANUJĄCYCH KARIERĘ ZAWODOWĄ

Zajęcia z zakresu planowania rozwoju kariery zawodowej

AKADEMICKIE BIURA KARIER –  Wykaz Biur Karier plik PDF(139 KB)
Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej współpracują z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowania, aktualizacji i upowszechniania informacji zawodowych o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz opracowują informacje zawodowe o charakterze centralnym na zlecenie ministra właściwego do spraw pracy.

TARGI EDUKACYJNE/ TARGI PRACY

ZASOBY INFORMACJI

ABC BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę