Praca - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Praca

PRACA W POLSCE

CENTRALNA BAZA OFERT PRACY W POLSCE,
Portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Baza zawiera krajowe i zagraniczne oferty pracy, propozycje staży, praktyk i przygotowania zawodowego dorosłych.

OFERTY PRACY W WOJEWÓDZTWIE

POWIATOWE URZĘDY PRACY
Wykaz powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego

REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA
Agencje Zatrudnienia zajmują się pośrednictwem pracy oprócz powiatowych urzędów pracy. Posiadają oferty pracy na terenie kraju i za granicą. Prowadzący agencję zobowiązani są do zgłoszenia działalności do Rejesrtu Agencji Zatrudnienia (KRAZ).

MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY Ochotnicze Hufce Pracy, Śląska Wojewódzka Komenda
Młodzieżowe Biura Pracy OHP działają przy Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Działają przez cały rok i można się do nich zgłaszać po oferty zatrudnienia.

TARGI PRACY
Jest to jedna z form bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy, w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców.

FORMY WSPARCIA OSÓB MŁODYCH:

1) szkolenia;
2) staż;
3) prace interwencyjne;
4) roboty publiczne;
5) refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę;
6) przygotowanie zawodowe dorosłych;
7) studia podyplomowe;
8) szkolenia na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;
9) bon na zasiedlenie;
10) bon szkoleniowy;
11) bon stażowy;
12) bon zatrudnieniowy;
13) refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia przez okres 12 miesięcy plik PDF (388 KB).

PRACA ZA GRANICĄ

EURES (European Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy utworzoną przez publiczne służby zatrudnienia. Związki zawodowe i organizacje pracodawców są również jej uczestnikami na zasadzie partnerstwa. Celem sieci EURES jest ułatwienie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (28 członków Unii Europejskiej oraz Norwegia, Liechtenstein i Islandia) oraz Szwajcaria.
Usługi EURES są skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach pracy lub nauki oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy. EURES jest usługą nieodpłatną zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla pracodawców, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych przez każdego z członków EURES.

POZNAJ WARUNKI ŻYCIA I PRACY
Decyzja o ewentualnym podjęciu pracy w innym kraju powinna być poprzedzona zapoznaniem się z informacjami o warunkach życia i pracy w wybranym kraju. Sieć EURES prowadzi bazę informacji o krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także Szwajcarii.

TWOJA PIERWSZA PRACA Z EURESEM
Ukierunkowany program wspierania mobilności dla osób młodych do 35 roku życia poszukujących pracy w EUROPIE (przewodnik plik PDF (1,3 MB), wykaz instytucji poredniczących i punktów konsultacyjnych plik PDF (129 KB)).

OFERTY PRACY W RAMACH SIECI EURES
Oferty pracy w krajach UE / EOG, w tym oferty pracy polskich pracodawców - Europejski Portal Mobilności Zawodowej. Zagraniczne oferty pracy, które są przekazywane do doradców EURES z Wojewódzkich Urzędów Pracy w celu dodatkowego rozpowszechniania  - www.oferty.praca.gov.pl.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę