Wsparcie młodzieży na Śląsku - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Wsparcie młodzieży na śląsku

Wojewódzkie urzędy pracy (WUP)
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest jednym z podmiotów zaangażowanych w realizację Gwarancji dla Młodzieży na obszarze województwa śląskiego. W perspektywie 2014 – 2020 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Osi priorytetowej I – Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Oznacza to, że jest odpowiedzialny za wybór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER. Program jest skierowany do osób młodych do 30 roku życia, które mogą bezpłatnie skorzystać z różnych form wsparcia m.in. doradztwa, staży, praktyk, szkoleń lub dotacji na założenie własnej firmy.

Aby skorzystać z pomocy należy wziąć udział w rekrutacji do wybranego projektu
Projekty są realizowane przez instytucje rynku pracy takie jak: agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe czy Ochotnicze Hufce Pracy oraz powiatowe urzędy pracy.

Przewodnik po działaniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w perspektywie finasowej 2014 - 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Przewodnik plik PDF (1,4 MB)

Znajdź projekt dla siebie: Lista projektów w ramach PO WER

Projekty powiatowych urzędów pracy
Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, skontaktuj się z urzędem właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
Wykaz powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego

ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY w ramach PO WER
Wyniki możesz sprawdzić na stronie efs.wup-katowice.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę