Przydatne linki - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


Przydatne linki

Opracowania i Statystyki

- Bezrobotni do 30 roku życia
- Barometr zawodów w województwie śląskim
- Lista zawodów refundowanych
- Opracowania tabelaryczne: - Raport badawczy MRG dla WUP (raport - plik PDF (977 KB))
- Osoby młode z grupy NEET w województwie śląskim - diagnoza oraz możliwe kierunki wspierania (raport - plik PDF (1,6 MB) )
- Młodzież na rynku pracy - województwo śląskie na tle Polski i krajów UE (raport - plik PDF (2,5 MB))
- Rynek pracy w woj. śląskim w 2019 r. (raport i table - plik PDF (2,7 MB))
- Analiza sytuacji na śląskim rynku pracy - ujęcie przekrojowe za lata 2013 - 2016
(raport i tabele - plik RAR (817,0 KB))
- Zmiany aktualnych i przyszłych oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz ocena kompetencji zatrudnianych absolwentów (raport - plik PDF (2,7 MB))
- Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjanych w województwie śląskim (raport - plik DOC (256 KB))
- Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży - analiza statystyczna w latach 2012 - I kwartał 2015 r. (raport - plik PDF (1,6 MB))
- Studenci i absolwenci szkół wyższych w województwie śląskim (raport - plik PDF (1,8 MB))
- Bezrobotna młodzież w województwie śląskim - analiza statystyczna 2012 - I kwartał 2014 r. (raport - plik PDF (1,2 MB))
- Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku (raport - plik (PDF (1,4 MB))
 

Inne strony

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY - PORTAL OGÓLNOPOLSKI
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU
SERWIES PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę